Terapia w obecności

Przychodzimy na świat, żeby doświadczać życia w różnych jego przejawach, żeby wzrastać i odkrywać co dnia, kim jesteśmy. Często życie układa się jednak inaczej niż sobie zaplanowaliśmy i sytuacje, w których się znajdujemy, przerastają nas, a wyzwania stają się problemami. Być może jesteś w miejscu, w którym masz poczucie, że w Twoim życiu stało się zbyt trudno, wydarzyło się coś, z czym sobie nie radzisz, czujesz pogubienie, utknięcie, bezsilność i potrzebujesz wsparcia, wytchnienia lub zmiany. Być może chcesz odkryć przyczyny trudności, pojawiających się emocji, konfliktów czy obezwładniających wyzwań i emocji. Być może chcesz odkryć, kim naprawdę jesteś.

Zapraszam Cię na sesje indywidualne i podróż w głąb siebie, do swojej prawdziwej istoty, w podróż o głęboko terapeutycznym i harmonizującym działaniu, uzdrawiającą na poziomie głębokich struktur wewnętrznych ciała, serca i umysłu. Dzięki wielopoziomowej eksploracji, jeśli tylko podejmiesz taką decyzję, możesz dotrzeć i uzdrowić swoje wewnętrzne rany i traumy, relację ze sobą, przyczyny niesłużących Ci nawyków, schematów myślenia, działania i przeżywania emocji, postaw, reakcji, zachowań, przyjętej percepcji, komunikacji, mechanizmów obronnych, sposobów wchodzenia i bycia w relacjach z bliskimi i światem, powtarzających się w Twoim życiu scenariuszy. Dzięki medytacyjnemu charakterowi sesji, uruchomieniu mądrości serca i możliwości poruszenia ciała, czy nawet zatańczenia (jeśli zechcesz:)), jak w służący Tobie sposób przeżywać i wyrażać trudne emocje, przepuszczać je przez ciało, jak ciało może wesprzeć Twoje serce, jak serce może wesprzeć ciało, jaka może być w tym rola umysłu, oddechu, poddania się, zawierzenia i zaufania. Obudzisz w sobie świadomość swojego ciała i nauczysz się wspierać je w rozluźnianiu, odkryjesz wspierającą stronę i funkcję myśli, zbudujesz wewnętrzną równowagę emocjonalną i poznasz korzenie pełnej akceptacji siebie. Dzięki energetycznej praktyce uzdrowisz i zrównoważysz energię kobiecą i męską w sobie, energię swojego układu wewnętrznego i współpracującego z nim układu rodzinnego przeszłego i aktualnego.

Indywidualna eksploracja siebie może zaprowadzić Cię do odkrycia pełni Twojej istoty. Przy całkowitym zaangażowaniu wpływa bowiem na całe życie, na stan wewnętrzny, struktury energetyczne, cielesne, emocjonalne i umysłowe, na percepcję i interpretację rzeczywistości, na relacje, układy rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Może również uruchomić Twój własny system autoregulacji na poziomie emocjonalnym, cielesnym i umysłowym, obudzić inteligencję Twojego serca, intuicję i wewnętrzną mądrość, czułość, uważność i zarazem siłę fizyczną i moc twórczą, wolność i wolę samostanowienia o sobie. Może obudzić Twoją odwagę do stanięcia w pełni Twojej mocy i budowania życia w zgodzie z Twoimi marzeniami i pragnieniami.

Sesje indywidualne w ramach podróży w głąb siebie prowadzę wykorzystując podejście Zen Coachingu, coachingu integratywno-transpersonalnego, Terapii Tańcem i Ruchem, Laban Bartenieff Movement System, praktykę medytacyjną, focusing, eksplorację głosu, języka oraz pola energetycznego.

Zapraszam do kontaktu.