Autoterapia w obecności

Przychodzimy na świat, żeby doświadczać życia w różnych jego przejawach, żeby wzrastać i odkrywać co dnia, kim jesteśmy. Często życie układa się jednak inaczej niż sobie zaplanowaliśmy i sytuacje, w których się znajdujemy, przerastają nas, a wyzwania stają się problemami. Być może jesteś w miejscu, w którym masz poczucie, że w Twoim życiu stało się zbyt trudno, wydarzyło się coś, z czym sobie nie radzisz, czujesz pogubienie, utknięcie, bezsilność i potrzebujesz wsparcia, wytchnienia lub zmiany. Być może chcesz odkryć przyczyny trudności, pojawiających się emocji, konfliktów czy obezwładniających wyzwań i emocji. Być może chcesz odkryć, kim naprawdę jesteś.

Zapraszam Cię w podróż w głąb siebie, do swojej własnej obecności i swojej prawdziwej istoty, w podróż o głęboko terapeutycznym i harmonizującym działaniu, uzdrawiającą na poziomie głębokich struktur wewnętrznych ciała, serca i umysłu. Dzięki stanięciu we własnej obecności i wielopoziomowej eksploracji, jeśli tylko podejmiesz taką decyzję, możesz rozpocząć proces odkrywania i uzdrawiania swoich wewnętrznych ran i traum, a dzięki temu zmieniać relację ze sobą, niesłużące Ci nawyki, schematy myślenia, sposoby przeżywania emocji, reagowania i działania, a także percepcję świata, komunikacji z nim oraz sposoby wchodzenia i bycia w relacjach z bliskimi i światem. W ten sposób możesz wpłynąć na transformację powtarzających się w Twoim życiu scenariuszy.

W tym procesie korzystam ze swojego autorskiego podejścia – Autoterapii w obecności.

Autoterapia w obecności jest moim sposobem na połączenie wszystkich doświadczonych przeze mnie podejść, metod i technik wewnętrznego kojenia, uzdrawiania i transformacji. I choć na pewno zawiera w sobie iskierkę wszystkiego, czego dotknęłam w swoim życiu, to głównie wyłoniła się z mojego autorskiego połączenia Zen Coachingu, Terapii Tańcem i Ruchem, Języka Ruchu Laban Bartenieff Movement System, focusingu, mindfulness, Somatic Experiencing, metody leczenia objawów traumy oraz łagodzenia chronicznego stresu oraz mojej osobistej pracy energetycznej.

Istotą mojej pracy jest zapraszanie moich klientów do swojej własnej obecności. Nasza własna obecność ma bowiem moc kojenia naszych ran, uzdrawiania bólu istnienia, traumy, straty, rozstania, żałoby, choroby i konfliktu. W procesie odkrywania swojej własnej obecności odkrywamy swoją prawdziwą istotę oraz własną moc tworzenia każdej chwili swojego życia. Poprzez bycie w swojej własnej obecności towarzyszę i trzymam przestrzeń dla zgłaszających się do mnie osób w ich procesie powracania do siebie, przypominania sobie drogi do własnego, a zapomnianego źródła uzdrawiania, intuicji, mądrości i kreacji, dostępnego każdemu z nas w nas samych. Z tego miejsca docieramy do własnego bycia i życia, własnego języka i nowej komunikacji ze sobą i światem, a także do nowego działania w świecie. Docieramy do swojej własnej prawdziwej istoty. Obecność drugiego człowieka wspiera indywidualny proces uzdrawiania i samopoznania, bowiem wzajemna relacja z drugim człowiekiem działa na nas ludzi budząco, gojąco i głęboko terapeutycznie.

Dzięki medytacyjnemu charakterowi sesji, uruchomieniu mądrości serca i możliwości poruszenia ciała, czy nawet zatańczenia (jeśli zechcesz:)) masz możliwość odkryć, jak w służący Tobie sposób przeżywać i wyrażać trudne emocje, przepuszczać je przez ciało, jak ciało może wesprzeć Twoje serce, jak serce może wesprzeć ciało, jaka może być w tym rola umysłu, oddechu, poddania się, zawierzenia i zaufania. Obudzisz w sobie świadomość siebie, swojego ciała i nauczysz się wspierać siebie w rozluźnianiu, odkryjesz wspierającą stronę i funkcję myśli, zbudujesz wewnętrzną równowagę emocjonalną i poznasz korzenie pełnej akceptacji siebie. Dzięki energetycznej praktyce wynikającej z obecności uzdrowisz i zrównoważysz energię kobiecą i męską w sobie, energię swojego układu wewnętrznego i współpracującego z nim układu rodzinnego przeszłego i aktualnego.

Indywidualna eksploracja siebie w swojej własnej obecności może zaprowadzić Cię do odkrycia pełni Twojej istoty. Przy całkowitym zaangażowaniu wpływa bowiem na całe życie, na stan wewnętrzny, struktury energetyczne, cielesne, emocjonalne i umysłowe, na percepcję i interpretację rzeczywistości, na relacje, układy rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Może również uruchomić Twój własny system autoregulacji na poziomie emocjonalnym, cielesnym i mentalnym, obudzić inteligencję Twojego serca, intuicję i wewnętrzną mądrość, czułość, uważność i zarazem siłę fizyczną i moc twórczą, wolność i wolę samostanowienia o sobie. Może obudzić Twoją odwagę do stanięcia w pełni Twojej mocy i budowania życia w zgodzie z Twoimi marzeniami i pragnieniami.

W proces autoterapii w obecności możesz włączyć sesje hipnoterapii.

Zapraszam do kontaktu.