hipnoterapia

Hipnoterapia to łagodny sposób nawiązywania kontaktu i współpracy z naszą podświadomością. Jest to jednocześnie potężne narzędzie zmiany działające głęboko terapeutycznie, uwalniające od ograniczeń i budzące potencjały drzemiące w naszej podświadomości.

Podświadomość stanowi część naszego umysłu i kształtuje się do 7 roku życia. W tej części naszego umysłu znajdują się programy, schematy, przekonania w 95% zawiadujące naszym sposobem myślenia, postrzegania rzeczywistości, zachowania i działania. W podświadomości zapisane są wzorce naszych nieświadomych, automatycznych reakcji, ograniczeń, uzależnień i trudności. Nieprzeżyte w przeszłości emocje, powstałe blokady i ograniczające przekonania zapisane w podświadomości bezpośrednio wpływają na nasze życie, na stan naszego zdrowia, na nasze samopoczucie emocjonalne i fizyczne, na podejmowane decyzje i działania, realizowane bądź nierealizowane pragnienia i marzenia, a także na sposób wchodzenia i bycia w relacjach z innymi ludźmi. Nasza podświadomość steruje naszymi emocjami i ciałami, wpływa na to, jak odbieramy świat, a także na to, na co się w życiu odważamy, a co porzucamy.

Hipnoterapia to terapia wykorzystująca trans hipnotyczny, czyli głęboką relaksację, podczas której jesteśmy w pełni świadomi i jednocześnie mamy dostęp do podświadomości. Głębokie rozluźnienie ciała i umysłu umożliwia dotarcie do tego, co nieświadome, do źródeł naszych problemów, ograniczeń lub automatycznych reakcji zapisanych w podświadomości. Stan hipnozy wspiera uwolnienie emocji z niedokończonych bądź trudnych przeżyć z naszego dzieciństwa, a także transformację ograniczających i blokujących nas przekonań, mechanizmów automatycznego reagowania i funkcjonowania w świecie, autodestrukcyjnych sposobów bycia w relacjach z innymi ludźmi czy strategii rozwiązywania konfliktów. Dzięki zmianom na poziomie podświadomości oraz dzięki budowaniu nowej świadomości zmienia się nasza perspektywa patrzenia na świat i tym samym zmienia się rzeczywistość wokół nas. Pojawia się w nas przestrzeń na czucie miłości do siebie i tworzenie upragnionego życia.

Hipnoterapię można wykorzystać w przypadku następujących trudności:

 • lęki, fobie, ataki paniki
 • trauma, stres pourazowy
 • trudne, obezwładniające emocje, stres
 • nieczucie
 • uzależnienia
 • choroby psychosomatyczne
 • rany z dzieciństwa
 • poczucie odrzucenia
 • poczucie winy, poczucie bycia ofiarą
 • trudności w zakresie poczucia własnej wartości, akceptacji siebie
 • problemy w zakresie samooceny, pewności siebie
 • przeżycie rozstania, rany po rozstaniu
 • przeżycie śmierci partnera
 • trudności z akceptacją przeszłości i niemożność wybaczenia
 • trudności w relacjach
 • utknięcie w życiu
 • zachowania kompulsywne
 • tiki nerwowe
 • bezsenność
 • odchudzanie i utrzymanie pożądanej wagi ciała
 • problemy z koncentracją, skupieniem uwagi, uczeniem się
 • wspomaganie treningu sportowego

Warto wiedzieć, że każda hipnoza jest autohipnozą. Podczas transu hipnotycznego zachowujesz pełną świadomość, tego, co się wydarza, zatem współpraca odbywa się w takim zakresie, na jaki masz gotowość i wyrazisz zgodę.

Jeżeli chcesz wzmocnić działanie hipnoterapii, zapraszam Cię do procesu hipnoterapii ucieleśnionej.

Hipnoterapia ucieleśniona to moje autorskie połączenie hipnozy, Zen Coachingu, rozwojowego zastosowania Terapii Tańcem i Ruchem oraz języka ruchu Laban Bartenieff Movement System.

Hipnoterapię ucieleśnioną szczególnie polecam w sytuacji utknięcia bądź zagubienia w życiu, niemożności podążania za swoimi marzeniami bądź utrzymania sterów swojego życia w swoich rękach.

Pierwszy etap hipnoterapii ucieleśnionej stanowią sesje hipnozy, podczas których docierasz do przyczyn swoich ograniczeń i trudności, uwalniasz je na poziomie podświadomości i uruchamiasz nowe wspierające programy i przekonania. Drugi etap stanowią sesje ucieleśniające, podczas których nadajesz kierunek swojemu działaniu i uruchamiasz proces twórczy. Trzeci etap to realizacja działania. Ostatni etap to sesja podsumowująca Twoje wykonane działania, uświadamiająca wewnętrzne i zewnętrzne zmiany oraz nadająca kierunek Twoim dalszym planom. Cały proces składa się z 5-8 sesji i jest kształtowany indywidualnie.

Jest to proces dający poczucie wpływu, sprawczości, wolności i żywotności we własnym życiu. Zasila do spełniania marzeń i otwiera drogę do tworzenia upragnionego życia.